top of page

De Eventprofesssional

Op basis van onderzoek, ervaring en visie heeft IVES de eisen waaraan een eventprofessional van morgen moet voldoen, grondig herzien. Zowel op het gebied van kennis, vaardigheden als verant-woordelijkheden wordt er steeds meer van jou als professional verwacht. Zeker als je bedenkt dat bijna 25 % van het marketingbudget van ondernemingen aan evenementen (live, online en hybride) wordt besteed. De eventprofessional wordt adviseur en sparring partner van de directie. Daarvoor

is verdieping van alleen je huidige eventkennis niet meer voldoende. Bedrijfskundig- en financieel inzicht, de merkstrategie naar eventbeleid weten te vertalen en campagnes plannen met visie op de lange termijn zijn bijvoorbeeld nieuwe vereisten die aan je worden gesteld.

bottom of page