top of page

Het Evenement 

De mogelijkheden die het evenement biedt om de kracht van live-communicatie succesvol in te zetten zijn ongekend. De toevoeging van beleving en emotie, brengen de boodschap van het hoofd naar het hart. Door die impact kan het evenement vrijwel elke doelstelling behalen; op voorwaarde dat het structureel, campagnematig en op de juiste wijze wordt ingezet. Dan kan duurzame verandering van houding en gedrag bij de doelgroep worden gerealiseerd. Het evenement zorgt voor verbinding en is een essentieel instrument voor relatiemarketing.

 

Breed inzetbaar, persoonlijk, aantoonbaar effectief, toepasbaar in vrijwel alle sectoren, bedrijven en organisaties. Dat maakt het evenement een geliefd live-communicatie instrument voor besturen, directies, sales-, HR-, marketing- en communicatieafdelingen. Voor deze afdelingen vormt het evenement steeds vaker de spil van de crossmediastrategie.

 

Live evenementen ingebed in (online)media campagnes hebben hun effectiviteit bewezen. Online en hybride eventementen staan als nu volwaardig alternatief naast live evenementen. Dat biedt ongekende kansen voor het vergroten van toegankelijkheid, inclusiviteit, deelname en bereik. En daarmee tal van mogelijkheden de kwaliteit, inhoudelijkheid en effectiviteit van het evenement nog beter te maken.

Daar ligt de uitdaging voor IVES: richting en invulling geven aan de ontwikkeling en strategische inzet van het evenement van morgen.

Recente ontwikkelingen

De kracht van het evenement volledig onderkend

Het evenement speelt een onmisbare rol in de maatschappij, het economische proces en in elke bedrijfsvoering. Het collectieve gemis door de hele samenleving van de persoonlijke ontmoeting heeft in tijden van ‘lock down’ het belang en de noodzaak van live-communicatie onomstotelijk aangetoond. De gezamenlijke acties van de eventsector, zoals Code Rood en Fieldlab, hebben het evenement ook in Den Haag op de kaart gezet. De landelijke politiek benoemt en onderkent het essentiële belang van zakelijke- en publieksevenementen voor de economie en de gehele maatschappij.

‘Waarom’ hoeven we niet meer uit te leggen. Hoe je de kracht van het evenement volledig benut om optimaal impact te maken op je doelgroep; daar geeft het opleidingsprogramma van Eventacademy antwoord op.

 

 

Focus op de toekomst

Het is een illusie om te denken dat er een terugkeer naar het ‘oude normaal’ mogelijk is. En waarom zouden we?

Online is een zeer welkome en onmisbare aanvulling op live-communicatie. Het versterkt het live evenement en biedt een goed alternatief wanneer de fysieke ontmoeting niet noodzakelijk is. Het bereik wordt door online beduidend vergroot en nieuwe doelgroepen (denk aan introverte of event-schuwe relaties) kunnen worden betrokken. De toegankelijkheid en inclusiviteit van events is door online aanmerkelijk verbeterd. Het gemak en de efficiency van digitale meeting platforms heeft als bijkomende voordelen:

- enorme tijdsbesparing (er wordt efficiënter en korter overlegd)

- aanzienlijke beperking van CO2 uitstoot (er hoeft niet gereisd te worden).

De bewustwording van de totaal andere en snellere manier van online-communicatie heeft de eventsector ook geconfronteerd met acute behoefte aan parate digitale kennis en -vaardigheden.  Die nieuwe realiteit vraagt om een radicaal ander eventbeleid van organisaties en een campagnematige strategische inzet van evenementen.

Definities

Evenement

Een evenement is een georganiseerde tijdgebonden belevenis, afgestemd op de waarden en behoefte van de doelgroep, die wordt ingezet om de doelstelling van de opdrachtgever te realiseren.

 

Strategische eventmarketing

Strategische eventmarketing betreft het inzetten van het live-communicatie-instrument evenement om de missie en strategische doelstellingen van de organisatie te verwezelijken. Het gaat om zakelijke evenementen te verdelen in: Business-to-Business, Business-to-Consumer en Business-to-Employee (interne) evenementen. Deze evenementen zijn ingebed zijn in een crossmediastrategie en worden campagnematig duurzaam ingezet voor een optimaal effect en maximaal bereik op lange termijn. Het bouwen van duurzame relaties met alle belanghebbenden, de stakeholders, van de organisatie staat voorop. Het evenement is de spil waarom relatiemarketing draait, wordt ingezet als contentgenerator, communitybuilder en vormt (ver)bindende factor tussen de organisatie en de mensen waarmee en waarvoor wordt gewerkt..

 

Bron: Handboek Strategische Eventmarketing 2022

Zakelijk Evenement

Een strategisch ingezet zakelijk evenement is een geplande, unieke bijeenkomst of reeks bijeenkomsten voor één of meer (genodigde) doelgroepen waar mensen fysiek en/of virtueel samenkomen op uitnodiging van en geïnitieerd door het bedrijfsleven, de overheid of een non-profitorganisatie. De opdrachtgever wenst emotionele meerwaarde te realiseren door middel van beleving, ter ondersteuning van een vooraf geformuleerde (communicatieve) doelstelling die dient te worden gerealiseerd bij één of meer afgebakende doelgroepen.

 

Bron: Het evenement als strategisch marketinginstrument 2017
 

bottom of page