Een evenement in perspectief

Het evenement als marketinginstrument is in beweging en ontwikkeling. Het belang van het evenement neemt toe, zeker ook in combinatie met de ontwikkeling van de digitalisering van de media.
Daarnaast wordt er in dit college ook aandacht geschonken aan het individuele plan dat je aan het eind van de opleiding gaat inleveren en de basis vormt voor het eindgesprek.

Onderwerpen.
De volgende onderwerpen komen in het college aan bod:

 • wat is een evenement (anno 2020)

 • wat is de toekomst van een evenement

 • herken je de kansen en bedreigingen van evenementen

 • welke rol kan een evenement spelen in een marketingstrategie

 • wat is de invloed van de digitalisering op evenementen

 • wat is de behoefte van mensen nu en in de toekomst

 • is er een verschil in b2b en b2c evenementen

 • termen en begrippen als event driven marketing, storytelling, belevingsconcepten en

 • “eventdenken”

 • individuele plan

 

Leerdoelen
Na afronding van dit college:

 • kun je het begrip “evenement” definiëren

 • kun je aangeven en toelichten wat “event driven marketing” is

 • heb je inzicht in verschillende benadering “marketing voor events” en “marketing door events”

 • ontwikkeling van belevingsconcepten onderkennen, duiden en toelichten

 • adviseren hoe om te gaan met devaluerende belevingsconcepten

 • erkennen van de schaarste van tijd en dat toepassen in nieuwe concepten voor en van evenementen

 • weet je wat er van je wordt verwacht ten aanzien van het afronden van de opleiding