top of page

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Het Instituut voor Eventmarketing & Strategie is geauditeerd door het CRKBO  en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De CRKBO-audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica).

 

Uitgangspunten bij de audit zijn:

1. zorgvuldigheidsbeginsel

2. rechtszekerheidsbeginsel

3. kenbaarheidsbeginsel

4. redelijkheidsbeginsel

5. betrouwbaarheidsbeginsel

 

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

  • Organisatie

  • Docenten

  • Voorlichting

  • Contract, betalings- en leveringsvoorwaarden

  • Uitvoering

  • Examinering

  • Klachtenregeling

 

IvES istaat ingeschreven in het CRKBO- register.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling

bottom of page